بهداشت دهان و دندان

مهمترین ایجاد عامل پوسیدگی دندان و بیمارهای لثه پلاک  میکروبی می‌باشد که در روی سطوح دندانی تجمع می‌یابد که بهترین وسیله برای  برداشتن آن مسواک و نخ دندان بوده و خمیردندان نقش کمکی ایفا می‌نماید.  چگونگی استفاده شخصی از مسواک اهمیت خیلی بیشتری از طرح مسواک دارد ولی  عموماً مسواکهای؛ سرکوچکتر بعلت دسترسی بهتر به قسمتهای خلفی دهان در تمیز  کردن دندانها مؤثرتر می‌باشند.
رهنمودهایی برای مسواک زدن:
1- در  دست گرفتن مسواک: مسواک را باید به طور ملایم و راحت در دست گرفت. فشار  خیلی زیاد باعث خم شدن الیاف و دور شدن آنها از ناحیه‌ای که مسواک زدن مورد  احتیاج است, می‌شود.
2- ترتیب مسواک زدن: مسواک زدن بهتر است از سطح  مجاور گونه عقب‌ترین دندان موجود در قوس دندانی شروع شده و تا آخرین دندان  سمت دیگر قوس ادامه یابد, سپس از سطح مقابل (سطح مجاور زبان ـ سطح مجاور  کام) همان قوس برمی‌گردد. همین عمل در قوس مقابل تکرار می‌شود. در پایان,  سطح جونده مسواک زده می‌شود. در صورت داشتن این الگو مسواک زدن هیچ  ناحیه‌ای از دهان فراموش نخواهد شد. هر بار که مسواک روی دندانها قرار  می‌گیرد, باید ناحیه قبلی را که مسواک زده شده است,‌ هم‌پوشانی کند
3- مدت  زمان مسواک زدن: بسته به روش و سرعت مورد استفاده بین 4-10 دقیقه متغیر  می‌باشد.
4- تعداد دفعات مسواک زدن: حداقل دو بار مسواک زدن در روز که  همراه با تمیز کردن نواحی بین دندانی می‌باشد,‌ پیشنهاد شده است.
5- روشهای  مسواک زدن: بهترین روش مسواک زدن روشی می‌باشد که بهتر پلاک میکروبی را از  روی دندانها بردارد. اما روشهای زیر در دو گروه کودکان و بزرگسالان توصیه  می‌گردد.
روشA :در این روش,‌ مسواک به طور افقی روی سطح مجاور گونه و  زبان دندانها قرار داده می‌شود,‌ بطوری که الیاف آن عمود بر تاج دندانها  قرار گیرند. سپس با حرکات کوتاه و موازی افقی به جلو و عقب حرکت داده شده و  سطح دو دندان مجاور را پوشش می‌دهد. این تکنیک مؤثرترین روش برای بچه‌ها  می‌باشد. اما برای بزرگسالان روش چندان مناسبی نیست.
روش B :موهای  مسواک به طور مایل یعنی تقریباً با زاویه 45 درجه نسبت به محور طولی  دندانها در ناحیه ای که لثه به دندان چسبیده است،بر روی لثه و دندان قرار  می گیرد،بطوریکه احساس شود،قسمتی از موهای مسواک به داخل شیار لثه فرو رفته  است، سپس در همین حال و با حرکات لرزشی کم‌دامنة جلو به عقب حداقل 10 با  در هر ناحیه تکرار شود.
6- سطوحی از دندان که مجاور زبان و کام و سطح  پشتی آخرین دندان هر فک می‌باشد نیز باید کاملاً مسواک زده شود.
7- به  خاطر داشته باشید پرزهای زبان محل مناسبی برای باقیماندن باکتریها و ذرات  غذایی می‌باشد. تمیز کردن زبان به این صورت انجام می‌شود که درحالی که زبان  بیرون آورده شده سر مسواک در خلفی‌ترین قسمت زبان طوری قرار  می‌گیرد که  کناره الیاف بر روی سطح زبان و نوک الیاف به سمت گلو باشد. سپس مسواک را با  فشار ملایم به سمت جلو تا روی نوک زبان کشیده می‌شود این حرکت سه یا چهار  بار تکرار می‌گردد.

/ 0 نظر / 14 بازدید