تاریخچهٔ خمیر دندانها به سال ۱۷۸۰ برمی گردد. در قرن نوزدهم خمیر داندان‌ها به صورت پودربودن ولی امروزه یک خمیر دندان معمولی از مواد زیر ساخته می‌شود

  • مونوفلوروفسفات سدیم.
  • رنگ.
  • طعم.
  • فلورای.
  • مواد کف زا.
  • پاک کننده‌ها.
  • مواد رطوبت زا

امروزه خمیر دندان چنان تفاوتی با هم ندارند ولی به علت این که مسواک نفش بسیار مهمی در سلامتی دهان دارد باید در انتخاب آن دقت کرد و بعد از هر بار مسوا ک زدن، مسواک را باید به خوبی شست. یک مسواک خوب باید نرم بوده و دارای رشته‌های نایلنی باشدو اندازهٔ آن باید مناسب دهان فرد باشد. روش‌های مسواک زدن برای کودکان افراد معمولی و معلول متفاوت است بهتر است بهد از هر وعدهی غذا دندان‌ها را مسواک زد.برای پاک کردن سطوح بین دندان از نخ داندان استفاده شود

/ 0 نظر / 12 بازدید