برخوردهای روزانه با افراد مختلف و تاثیرگذاری ما برآنها و بالعکس و نتیجه ای که از همصحبتی ویا حتی تماس کلامی و دیداری در حد خیلی محدود و کوتاه می گیریم تشکیل دهنده تمامی حس خوب و یا بد یکروز ما انسانهای اجتماعی، شهرنشین و پر مشغله است چرا که برای کسی که در دامان طبیعت زندگی می کند بدست آوردن یک روحیه خوب و با نشاط از استنشاق یک هوای خوب با دیدن منظره ای دل انگیز ایجاد می گردد بدون نیاز به داشتن هم صحبت خوش خلق و تاثیرگذار.
اگر کمی تامل کنیم می بینیم که قسمت اعظمی از احتیاجات ما از طریق ارتباط با افراد گوناگون تامین می شود که هر کدام از این اشخاص بیدار کننده حس ویا قضاوتی درما می شود و از یاد نبریم که این حس و قضاوت دقیقاً و بطور نا خودآگاه در طرف مقابل هم وجود دارد .
و اما موارد تاثیر گذار در این برخورد های روزانه و نتایج حاصل از آن چه چیزهایی هستند؟
اغلب ما نسبت به آنچه در موهایمان، پوست صورتمان ،لباس هایمان وکفش هایمان هست دقت می کنیم ،بعضی هایمان نسبت به رفتار، طرز نگاهمان ، طرز راه رفتنمان ویا طرز صحبت کردنمان دقت می کنیم و عده ای به نوع خندیدن ، حالت خنده و دندانها و بوی دهان.
آیا هرگز فکر کرده ایم که هرکدام از موارد فوق اگر به جای خود مورد دقت و بازنگری قرار گیرند چقدر در نظر هم صحبت و یا بیننده خوش آیند و تاثیر گذار است.
ظاهری آراسته، برخوردی متین و با اعتماد به نفس و از همه مهمتر لبخندی زیبا و آرام بخش بدون شک نظر هر بیننده ای را جلب می نماید و کسی که اینگونه عمل می کند نه فقط برای خود که برای دیگرانی که با او مراوده و ارتباط دارند و یا حتی او را می بینند ارزش قائل است چراکه در حقیقت این بیشتر طرف مقابل است که ازدیدن و یا هم صحبتی با او لذت می برد.
دندانهای سالم ،مرتب و زیبای شما لبخند شما را دلنشین می کند و آنوقت است که با خیال راحت و ته دل می خندید و آرامش و اعتماد به نفس حاصل از آن را با دیگرانی که با آنهایید تقسیم می کنید تحقیقات نشان می دهد که وجود دندانهای خراب و لثه های بیمار و دردناک شخص را کم حوصله ،کم توان( به واسطه ناراحتی های گوارشی ناشی از آن ) و گریزان از جمع و بدون اعتماد به نفس جهت اظهار نظر می نماید.
با داشتن دندانهای خراب و نامرتب ،دهانی بد بو و لبخند بدمنظر ناشی از آن ،جسارت و تمایلی به خنده نیست که اگر باشد تاثیر این لبخند زشت و صد مرتبه از انجام ندادن آن بدتر است و به واقعیت کسی که چنین کند برای ارزشی اطرافیان و هم صحبتیان خود قائل نیست چراکه دیدگان ایشان را به دیدن منظره ای به غایت زشت و با راهیه ای از آن بدتر دعوت می کنند.
پس می بینیم که ایجاد و نگهداری دندانهای زیبا و دهانی سالم کاری لوکس و یا تجملاتی نیست که همچون دیگر امور زندگانی در جهت ایجاد و ارتباط سالم وقوی ضروری ولازم است

/ 0 نظر / 12 بازدید