بوى بد دهان ناشى از عوامل بیمارى زا
در این حالت بوى بد دهان به وسیله وضعیت هاى موضعى مثل بهداشت ضعیف دهان و عفونت لثه (ژنژیویت) مزمن به وجود مى آید مخصوصاً در ژنژیویت مزمن اگر همراه با خونریزى از لثه ها باشد موجب بوى زننده و تنفرآور به خصوص هنگام صبح مى شود.در تنفس دهانى (مثلاً در وجود لوزه هاى بزرگ) بدبویى دهان در نتیجه ممانعت از شسته شدن طبیعى مخاط و دندان ها توسط بزاق است. زبان شیاردار، زبان مودار و زبان باردار چون به تجمع و نگهدارى مواد غذایى کمک مى کنند در ایجاد بوى بد دهان دخالت دارند. بیمارى هاى سینوس نظیر سینوزیت مزمن و فیستول سینوس دهانى و بیمارى هاى بینى از جمله رینیت آتروفیک سل و سیفیلیس و رینیت چرکى همراه با ترشح و بیمار هاى حلق نیز از علل بوى بد دهان هستند.

/ 0 نظر / 10 بازدید