چندی پیش از این نیز روش دیگری برای درمان پوسیدگی دندان با ژل توسط دانشمندان انگلیسی ابداع شده بود. این روش جزیی از روش «دندان پزشکی بدون درد» محسوب می شد. این دانشمندان از این تکنیک ویژه برای درمان بیماران شان در لندن استفاده کردند. بازسازی ساختمان ازدست رفته دندان با این روش امکان پذیر است؛ چون ساختمان عاج دندان دارای خلل و نفوذپذیر است و از سوی دیگر، درون بزاق کلسیم وجود دارد که یکی از عوامل اصلی سازنده مولکول های دندان است. البته کلسیمی در بزاق موجود است که جرم هایی را که روی دندان ها شکل می گیرند، می سازد ولی در این روش دندان پزشکان بازسازی ساختمان دندان را با این کلسیم هدایت می کنند. این تکنیک نو، پیشرفتی در علم دندان پزشکی به شمار می آید چون دریل کردن و پرکردن (ترمیم) ساختمان دندان همزمان و بدون درد برای بیمار انجام می شود.

«اوزون» نخستین ماده ای بود که در دندان پزشکی برای کشتن میکروب های پوسیدگی زا مورد استفاده قرار گرفت ولی این گاز اندکی سمی است. در این روش تقریبا در عرض ۹۰ ثانیه ماده ضدمیکروبی روی پوسیدگی دندان گذاشته شده و در آن نفوذ می کند. سپس لیزر برای فعال کردن این ماده ضدمیکروبی استفاده می شود. پس دیگر برای برداشتن پوسیدگی از صدای دریل خبری نیست. بعد از آن، دندان پزشک دندان را با یک ماده نفوذناپذیر می پوشاند که دندان را در برابر سرما و گرما محافظت می کند.

این ماده اجازه می دهد کلسیم از بزاق دوباره روی سطح دندان رسوب کند و دندان را دوباره معدنی کند و فلوراید بزاق هم در ساختمان دندان نشسته و ساختمان نوسازی شده را استحکام می بخشد. در این روش، حفره پوسیده شده دندان در عرض ۳ ماه کاملا بازسازی خواهد شد و دندان به شکل طبیعی و اولیه اش در می آید بدون اینکه در آن ماده ترمیمی استفاده شده باشد. این روش هنوز در دندان پزشکی برای بیماران گران تمام می شود ولی خوبی این روش این است که در آن بدون تزریق، بدون دریل و بدون پر کردن (استفاده از مواد ترمیمی) دندان تان ترمیم می شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید