بوى بد دهان ناشى از بیمارى هاى عمومى بدن
در این نوع بیمارى ها، بیمارى هاى دستگاه تنفس تحتانى از درجه اول اهمیت برخوردارند. آبسه ریه بوى گندیده شبیه به بوى گوشت فاسد دارد که حتى گاهى اولین علامت بیمارى است. علت این بوى بد بیشتر باکترى هاى بى هوازى هستند. سل ریوى در حالت پیشرفته به سبب نکروز کازئوز و زخمى شدن ضایعات سلى باعث بدبویى دهان و بازدم ناشى از تنفس مى شود. سایر بیمارى هاى ریوى نظیر برونشیت مزمن، پنومونى نکروزه و کلاً هر حالت بیمارى زا که بر روى درخت تنفسى و ناى اثر بگذارد ممکن است بوهاى قابل اعتراض تولید کند. در اختلالات گوارشى و سوء هضم، زخم هاى معده، سرطان مرى و معده، یبوست و عفونت هاى روده اى نیز بوى بد دهان مشاهده مى شود. در دیابت بوى استون در هواى بازدم به مشام مى رسد. در نارسایى کلیه بویى شبیه آمونیاک و در سیروز کبدى بوى کیک گندیده به مشام مى رسد. کمبود ویتامین و هر بیمارى که سبب تب شود از علل بوى بد دهان هستند.

/ 0 نظر / 12 بازدید