بوى بد دهان ناشى از عوامل عمومى غیربیمارى زا
دوران قاعدگى چون با افزایش میکروب هاى بزاق و همچنین افزایش ۳۰۰ درصدى ترکیبات سولفوردار همراه است بوى بد دهان را به دنبال دارد.در حاملگى، یائسگى و بلوغ نیز به دلیل تغییرات هورمونى بوى بد دهان وجود دارد. در گرسنگى به علت فساد شیره پانکراس بوى بد دهان وجود دارد که حتى با مسواک زدن از بین نمى رود. در افراد مسن بوى بد دهان به سبب تغییرات متابولیک و سایر علل نظیر کم آبى بدن، کاهش مقاومت به عفونت، کاهش اشتها و غیره است. در خستگى و ضعف که بدن نمى تواند محصولات فرعى زائد را با سرعتى بیش از سرعت تولید آنها دفع کند امکان بوى بد دهان است. بوى بد دهان در خانم ها بیشتر از آقایان وجود دارد.در مورد نقش تغذیه در ایجاد بوى بد دهان باید گفت که دهان ما بوى آن چیزى را که مى خوریم مى دهد. به همین دلیل آنهایى که برنامه غذایى با فرآورده هاى گوشتى دارند دهانشان بوهاى مختلف زیادى نسبت به گیاه خواران مى دهد. همچنین مشخص شده است که مصرف رژیم پرچربى منجر به ایجاد اسیدوز مى شود و در هواى تنفسى بویى شبیه به آنچه در کماى دیابتى وجود دارد به وجود مى آید. به طور کلى غذاهایى که پروتئین زیاد و مواد قندى کمى دارند به علت ایجاد مواد سولفوردار باعث بدبوشدن دهان مى شود. البته نقش غذاهاى بودارى مثل سیر و پیاز کاملاً معلوم است.

/ 0 نظر / 12 بازدید