چرا من به تدریج حس چشایی ام را از دست می دهم؟
     شما ممکن است دریابید که به دلیل تغییر در حس چشایی، اشتهایتان کاهش یافته است. عوامل متعددی باعث این امر می شود. علاوه بر کاهش حس چشایی و بویایی به دلیل افزایش سن، بیماریهای خاص، داروها و دنچرها می توانند در کاهش حس چشایی شما دخیل باشند.

 منبع..دکتر نورا سلیمانی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید