چرا با وجود مسواک مرتب و استفاده از نخ دندان باز هم دندان ها  دچار پوسیدگی می شوند؟

پوسیدگی دندان 4 عامل احتیاج دارد:

1- باید دندان در دهان باشد تا پوسیدگی ایجاد شود.

2- میکروب باشد.

3- مواد قندی، هر ماده ای که قند باشد یا تبدیل به قند شود مثل نان.

4- زمان.

هر فرد باید دندانی داشته، میکروبی موجود باشد و قندی را مصرف کند و  در کنار این موارد باید زمان کافی به میکروب و قند داده شود تا میکروب  بتواند قند را تبدیل به اسید کرده و در دندان ایجاد پوسیدگی کند.

هنگامی که ما مسواک می زنیم، زمان را عقب می بریم، یعنی اگر احتیاج  است زمانی طول بکشد تا میکروب به طور کافی قندها را مصرف کند و اسید تولید  شود، با مسواک زدن ، قند و میکروب از بین می رود و زمان کافی نیزاز این دو  گرفته می شود. ولی پوسیدگی دندان نمی تواند بدون این دلایل باشد..

علت ایجاد پوسیدگی در این حالت بدین دلیل است که شاید فرد همیشه مسواک  زده ولی در کنار این وضعیت همیشه نیز آدامس  بجود و قند  دائمی را در داخل دهان داشته باشد و یا فرد ممکن است مرتب نوشابه های  گازدار مصرف کند ( در داخل نوشابه هم قند و هم اسید وجود دارد) و یا همچنین  خوردن دائم آب نبات، شربت و کلیه چیزهایی که قند دارد.

در هنگام نوشیدن نوشابه با «نی » اگر نی را بین دندان ها قرار دهید  میزان پوسیدگی بسیار بیشتر می شود، زیرا در این حالت نوشابه مرتب در کنار  دندان ها وجود دارد. نی بهتر است در داخل دهان قرار گیرد.

/ 0 نظر / 13 بازدید