دندانی در منطقه بلوچستان پاکستان که مربوط به 9 هزار سال پیش است یافت شده است. پژوهشگران متوجه شده اند که این دندان توسط ابزاری سوراخ شده است (دریل شده است) بنا به اظهار نظر”National Geographic” تا به حال 11 داندان یافت شده، که عمل دریل روی آنها صورت گر فته. و در بعضی از آنها این عمل بیش از یک بار انجام شده است. اینکه در آن زمان به چه دلیل این کار صورت می گرفته، به طور قطع مشخص نشده است. اما پژوهشگران پی برده اند که این سوراخ ها گویا توسط ماده ای قیر مانندی پر شده اند. این عمل تا 1500 سال در این منطقه انجام می شده و 7000 سال پیش متوقف شده است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٢